A Gabinet Anoia, advocats d´Igualada som professionals del

Dret Civil


Dret Penal


Dret   Laboral


Dret  Mercantil


Serveis d’ Assessoria   Laboral, fiscal, administrativa i comptable


 

En l’àmbit jurídic, tant judicialment com extrajudicial, el despatx engloba  entre d’altres, assumptes  els  de:

Gabinet Anoia, advocats d´Igualada

Dret Civil

 • Reclamació d’impagats
 • Arrendaments
 • Responsabilitat civil per accidents de trànsit
 • Defectes de construcció
 • Defensa dels drets dels consumidors: compravenda/usuaris
 • Arres, préstec, donacions

 

Gabinet Anoia, advocats d´Igualada

Dret de Família

 • Separacions
 • Divorcis
 • Parelles de fet
 • Guarda i custòdia

Gabinet Anoia, advocats d´IgualadaDret de Successions

 • Herències
 • Reclamació de legítima
 • Problemes de successions hereditàries
 • Redacció dels documents de les voluntats anticipades

Gabinet Anoia, advocats d´IgualadaDret Penal

 • Penal general
 • Judicis per delictes lleus
 • Negligències professionals

Gabinet Anoia, advocats d´IgualadaDret Laboral

 • Acomiadament
 • Reclamació de salaris
 • Expedients FOGASA

Gabinet Anoia, advocats d´IgualadaDret Mercantil

 • Societats
 • Concurs de creditors d’empreses i particulars

 


Gabinet Anoia, advocats d´IgualadaAssessorament laboral, fiscal, administratiu i comptable

 • Creació i alta d’empreses i negocis
 • Càlcul i gestió de nòmines
 • Liquidacions a la seguretat social
 • Contractació i avaluació de riscos laborals
 • Càlcul i gestió de liquidacions fiscals d’IRPF i IVA
 • Impost de Societats
 • Comptabilitat
 • Legalització de llibres
 • Dipòsit de comptes anuals

  Tot amb la intervenció de professionals amb una dilatada experiència i amb ajut de les més modernes tecnologies.