Advocacia

Dret civil, penal, laboral i mercantil

En l’àmbit jurídic, tant judicialment com extrajudicial, el despatx engloba entre d’altres, assumptes de:

Dret Civil

Reclamació d’impagats
Arrendaments
Responsabilitat civil per accidents de trànsit
Defectes de construcció
Defensa dels drets dels consumidors: compravenda/usuaris
Arres, préstec, donacions

Dret de Família

Separacions
Divorcis
Parelles de fet
Guarda i custòdia

Dret de Successions

Herències
Reclamació de legítima
Problemes de successions hereditàries
Redacció dels documents de les voluntats anticipades

Dret Penal

Penal general
Judicis per delictes lleus
Negligències professionals

Dret Laboral

Acomiadament
Reclamació de salaris
Expedients FOGASA

Dret Mercantil

Societats
Concurs de creditors d’empreses i particulars
(2na oportunitat)

Traducir