Assessoria

Fiscal, laboral i comptable

Creació i alta d’empreses: autònoms, societats, …
Càlcul i gestió de nòmines
Liquidacions a la seguretat social
Contractació i avaluació de riscos laborals
Càlcul i gestió de liquidacions fiscals d’IRPF i IVA
Impost de Societats
Comptabilitat
Legalització de llibres
Dipòsit de comptes anuals

Traducir