Fins al dia 20:
Retencions quart trimestre 2016: models 111 i 115

Fins al dia 30:
IVA: Quart trimestre 2016. Autoliquidació: model 303,  Resum anual 2016: model 390, Quart trimestre 2016: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. Model 349
IRPF:Pagaments fraccionats Renda Quart trimestre 2016: Estimació directa: model 130, Estimació objectiva: model 131

Fins al dia 31:
Retencions resumeixen anual 2016: models 180 i 190

FEBRER 2017:
Fins al dia 28:
Declaració anual (2016) d’operacions amb tercers: model 347
Impost de societats: Pagaments fraccionats exercici en curs

ABRIL 2017:
Fins al dia 20:
Retencions primer trimestre 2017: models 111 i 115
IVA: Primer trimestre 2017. Autoliquidació: model 303, Primer trimestre 2017: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: model 349
IRPF: Pagaments fraccionats Renda Primer trimestre 2016: Estimació directa: model 130, Estimació objectiva: model 131, Règim general: model 202

MAIG – JUNY 2017: Declaració anual de la renda
Des de l’11 de maig fins al dia 25 de juny:
Esborrany i declaració anual 2016 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: models D-100 i D-714
Des de l’11 de maig fins al dia 30 de juny:
Esborrany i declaració anual 2016 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació: models D-100, D-714

JULIOL 2017:
Fins al dia 20:
Retencions segon trimestre 2017: models 111 i 115, IRPF: Pagaments fraccionats Renda segon trimestre 2016: Estimació directa: model 130, Estimació objectiva: model 131
IVA: Segon trimestre 2017. Autoliquidació: model 303, Segon trimestre 2017: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: model 349

Fins al dia 25:
Impost de societats: Declaració anual 2016. model 200

OCTUBRE 2017:
Fins al dia 20:
Retencions tercer trimestre 2017: models 111 i 115, IRPF: Pagaments fraccionats Renda tercer trimestre 2016: Estimació directa: model 130, Estimació objectiva: model 131. Societats: Pagaments fraccionats exercici en curs. Règim general: model 202

IVA:Tercer trimestre 2017. Autoliquidació: model 303, Tercer trimestre 2017: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: model 349

DESEMBRE 2017:
Fins al dia 20:
Societats: Pagaments fraccionats exercici en curs. Règim general: model 202. Fins al 2 de gener de 2018
Renda: Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva (mòduls) per 2017 i successius: Models 036 i 037
IVA: Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per 2017 i successius: models 036 i 037

Traducir
× En que et podem ajudar?