L’Agència Tributària sempre està revisant declaracions d’IRPF i altres impostos. Si detecta alguna cosa estranya o necessita més informació, ens ho farà saber mitjançant un requeriment.

Avui des de Gabinet Anoia explicarem com contestar un requeriment d’Hisenda.

Rebre un requeriment d’ Hisenda es una d’aquelles experiències que solen espantar al contribuent. Ja el simple fet de rebre una carta de l’Agència Tributària ens fa suar, així que quan veiem que el títol de la carta és “Requeriment” és molt probable que ens tremolin fins a les cames si no comptem amb un equip d’assessors fiscals o no som lletrats en la matèria. I és que ja se sap que “Hisenda som tots”, però uns més que altres.

Un dels motius pel qual Hisenda pot fer un requeriment de documentació, com és el cas del que anem a parlar, és per rectificar una autoliquidació presentada. Cal diferenciar, primer de tot, el que és una declaració complementària d’una substitutiva. Es presenta declaració complementària quan el resultat de la declaració dóna com a resultat un import superior sempre a favor d’Hisenda. En el cas que la rectificació ens beneficiï o l’import que resulti superior sigui una devolució, haurem de fer pel procediment de sol·licitud de rectificació, que està regulat en l’Art. 130 del Reglament General d’Inspecció Tributària.

Un cop haguem sol·licitat la rectificació, Hisenda ens demanarà, mitjançant notificació, que aportem els documents que justifiquen els canvis proposats. És en aquest moment quan s’inicia el procediment de comprovació. Aquesta notificació és el requeriment d’Hisenda de documentació a què fem referència a l’inici. És important recollir les notificacions que ens arribin des d’Hisenda perquè si ens neguem a recollir-les Hisenda les considerarà notificades i començarà a comptar el temps de què disposem per presentar les nostres proves. Increïblement encara existeixen assessors o advocats que recomanen dificultar el lliurament de notificacions quan aquest fet no fa sinó perjudicar el destinatari d’aquestes notificacions.

En aquest sentit, cal recordar que hi ha dues vies per rebre les notificacions d’Hisenda en el cas d’autònoms i empreses. La primera és la clàssica, en la qual s’enviarà la carta al domicili fiscal i la segona és mitjançant la bústia electrònica de l’AEAT, en aquest cas l’Agència Tributària ens farà arribar la notificació via electrònica. En qualsevol de les situacions, tal com hem explicat, Hisenda les considerarà notificades llevat que hi hagi una causa major que justifiqui que no ha estat així. En el cas de la notificació electrònica, serà igual si hem o no obert la bústia, només amb l’enviament comptarà com notificada.

Requisits que ha de complir el requeriment d’Hisenda
Cal comprovar sempre que les notificacions que rebem compleixin una sèrie de requisits. Aquests requisits són que la notificació ha d’informar l’òrgan que ha emès aquesta notificació, la persona física o jurídica a qui va dirigida, la identificació del document, liquidació, autoliquidació, declaració, etc a la qual es refereix la notificació, els fets, si cal o no recurs i la legislació aplicable. La manca d’un d’aquests requisits pot anul·lar el procediment.

En aquest requeriment se’ns sol·licitarà una sèrie de documents que provaran els canvis que hem introduït. Se’ns detallarà tota la documentació a aportar així com el lloc i termini per fer-ho. El termini seran 10 dies hàbils (no compten ni diumenges ni festius) i es podrà efectuar el lliurament de la documentació per tres vies:

En el Registre d’entrada de l’òrgan (administració, dependència, etc.) que ens demani la documentació
En els registres d’entrada de qualsevol òrgan administratiu pertanyent a l’Administració General de l’Estat, de les comunitats autònomes o d’àmbit local (el que s’anomena “la finestreta única”)
En les Oficines de Correus, fent constar que es tracta de correu administratiu.
Hi ha una quarta via de presentació que és per mitjà de la “seu electrònica”
La data d’entrada d’aquests documents és la del dia en què es registren aquests documents tant en les administracions públiques com a l’Oficina de Correus a la que acudim. I recordem que cal fer-ho abans del que acabi el termini d’aquests 10 dies. Si no vam lliurar la documentació abans que finalitzi el termini, la nostra sol·licitud de rectificació serà desestimada i no constaran aquestes modificacions.

Finalment se’ns informarà de la legislació aplicable en el cas d’aquesta notificació, o de l’aplicable en qualsevol tipus de notificació que hàgim rebut.

Com veiem, el procediment és molt senzill i a l’abast de qualsevol. Una altra cosa serà que els documents que hàgim de preparar puguin provocar-nos situacions “complicades” amb Hisenda, però per això ens oferim nosaltres com a Gabinet Anoia, per ajudar-vos i aconsellar-vos de la millor manera.

Traducir
× En que et podem ajudar?