La cultura de la conciliació i la resolució pactada de conflictes no és aliena a l’àmbit laboral.

La jurisdicció social ha promogut i promou el pacte des d’ abans de la mateixa presentació de la demanda.

Des de 2009 els lletrats de l’Administració de Justícia venen contribuint a la tasca de recercar el pacte entre les parts, i així el dia fixat per a l’acte de judici es practica amb antelació la conciliació processal.

L’estat actual de la tecnologia ha possibilitat que els LAJ superin funcions vinculades a la fe pública i per tant abandonin la sala de vistes per assumir funcions que veritablement suposin una millora del servei.

Els LAJS dels Jutjats Socials 12, 16, 20 i 33 de Barcelona han donat un pas més enllà per contribuir a agilitzar el servei públic.

Aquest servei de justícia citant les parts amb notable antelació a l’acte de judici per tractar d’anticipar la conciliació de procediments on l’acord és la millor de les opcions com són els acomiadaments, les sancions, les vacances o les modificacions del contracte de treball.

Aquest acte, a més, permet solucionar anticipadament qüestions que, d’una altra manera i amb molta probabilitat, no es posarien de manifest fins al dia de judici, determinant fins i tot la seva suspensió.

És positiu contribuir a tancar els procediments amb mesos o fins i tot anys d’antelació a la data fixada per a la vista oral, així com prevenir suspensions indesitjables, però és necessari la implicació de tots els intervinents.

Per aquesta raó resulta fonamental escoltar els membres de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per conèixer la seva valoració i convidar-los a participar en aquesta proposta fruit d’un esforç conjunt dels membres dels jutjats participants.

Traducir
× En que et podem ajudar?