S’ha modificat l’article 247 de la Llei General de la Seguretat Social pel que fa al còmput dels periodes de cotització.

A partir de l’1 d’octubre, s‘equipararà el treball a temps parcial amb el treball a temps complert a efectes del còmput dels periodes cotitzats per al reconeixement de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura del menor.

Amb aquesta modificació, doncs, s’arribarà abans al periode cotitzat necessari per accedir a la pensió de jubilació (i de les altres prestacions citades) al tenir-se en compte els periodes cotitzats  qualsevol que sigui la seva jornada (hores diaries).

Aquesta reforma millora les condicions dels treballadors a temps parcial que actualment estan treballant en aquesta jornada.

 

Els professionals de Gabinet Anoia Grup  estem a la seva disposició per qualsevol dubte que pugui tenir. I recordi que, pot posar-se en contacte amb nosaltres si desitja realitzar una simulació de la seva pensió de jubilació.

 

Traducir
× En que et podem ajudar?