Estem a l’espera de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè es pronunciï sobre el caràcter abusiu o no, de la clàusula d’Índexs de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH).

El Jutjat de Primera Instància nº 38 de Barcelona, ​​en el seu Acte de 16 Feb. 2018, decideix suspendre el procediment i plantejar al TJUE diverses qüestions prejudicials sobre si el fet que l’índex IRPH estigui regulat legalment constitueix un obstacle perquè l’òrgan jurisdiccional pugui examinar el caràcter comprensible de la clàusula, sobre quin ha de ser el contingut de la informació que s’ha de proporcionar al consumidor per a la comprensió de la clàusula i sobre quin ha de ser la conseqüència legal en cas de declarar-se la nul·litat de la mateixa .

La petició de decisió prejudicial ha donat lloc a l’obertura del Assumpte C-125/18. L’advocat general encara no ha presentat les seves conclusions, i l’última resolució dictada pel Tribunal Europeu, és aquest Acte, on es denega la sol·licitud del Jutjat de Primera Instància 38 de Barcelona que l’assumpte C-125/18 es va tramiti mitjançant el procediment accelerat que estableix l’article 105, apartat 1, del Reglament de procediment del Tribunal de Justícia. Estem doncs, a l’espera de la sentència.

La Comissió Europea, amb data 31 de maig de 2018 va emetre un informe referent a l’Assumpte on proposa al TJUE respondre a les qüestions prejudicials plantejades en un sentit favorable al consumidor, deixant clar que deixa l’índex ha de ser analitzat en termes de abusivitat (Directiva 93/12). Es tracta d’un informe no vinculant.

Abans de fer un repàs al que vénen dient els tribunals, i en concret a la sentència del Tribunal Suprem de 14 de desembre de 2017, fem un ràpid repàs al concepte de IRPH, en què consisteix i com es calcula.

Què és l’IRPH i com es calcula?
El IRPH o Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris, és un índex utilitzat pels bancs en lloc de l’Euribor per calcular les quotes de les hipoteques.

És una variable que s’afegeix als préstecs hipotecaris, i és un índex bastant més alt que l’euríbor (normalment entre un 1,5% i un 3% superior), i els seus baixades són més suaus que la de l’Euribor (més estable) . Quan va esclatar la bombolla immobiliària l’Euribor va baixar brutalment, mentre que l’IRPH es va incrementar, i això va fer que molts consumidors no poguessin fer front al pagament de les quotes del seu préstec hipotecari.

D’acord amb l’Annex VIII de la Circular 8/1990, l’IRPH entitats es defineix com la mitjana simple dels tipus d’interès mitjans ponderats pels principals de les operacions de préstec amb garantia hipotecària de termini igual o superior a tres anys per a adquisició d’habitatge lliure, que hagin estat iniciades o renovades en el mes a què es refereix l’índex pels bancs, les caixes d’estalvis i les societats de crèdit hipotecari.

 

 

Traducir
× En que et podem ajudar?