Amb data 27 d’octubre de 2023, ha sortit publicada la relació de festes laborals per l’any 2024 de les disset comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

Recordem que aquestes festes laborals, són de caràcter retribuït i no recuperable.

Per Catalunya s’han fixat les següents dates:

Dia 1 de gener. Any nou

Dia 6 de gener. Epifania del Senyor

Dia 29 de març. Divendres Sant

Dia 1 d’abril. Dilluns de Pasqua

Dia 1 de maig. Festa del Treball

Dia 24 de juny. Sant Joan

Dia 15 d’agost. Assumpció de la Verge

Dia 11 de setembre. Festa Nacional de Catalunya

Dia 12 d’octubre. Festa Nacional d’Espanya

Dia 1 de novembre. Festa de Tots Sants

Dia 6 de desembre. Dia de la Constitució Espanyola

Dia 25 de desembre. Nativitat del Senyor

Dia 26 de desembre. Sant Esteve

A banda d’aquestes festes relatives a la Comunitat Autònoma de Catalunya, també seran inhàbils per al treball, retribuïts i no recuperables, fins a dos dies de cada any natural amb caràcter de festes locals que per tradició siguin pròpies de cada municipi, les quals es publicaran en el butlletí oficial de la comunitat autònoma o de la província corresponent.

A continuació podeu trobar l’enllaç d’aquesta publicació al BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-22014

 

Traducir
× En que et podem ajudar?