Primer de tot, és molt important llegir molt bé el contracte de lloguer ja que el que posi allà és el que compta. És important que sigui el més detallat possible per evitar discussions futures. Malgrat això, hi ha aspectes que no s’especifiquen bé en el contracte com són el repartiment de les despeses que deriven de l’ús de l’habitatge.

En general, són de càrrec de la propietària, les despeses de les contribucions (IBI), les quotes de la comunitat de propietaris, l’assegurança de l’habitatge pel que fa al continent, l’assegurança de pagament i els contractes de manteniment de la caldera, la rentadora… Per altra banda, són de càrrec de la part arrendatària totes aquelles despeses que es poden mesurar amb contractes individuals com són l’aigua, la llum, el gas, el telèfon… així com l’assegurança del contingut per protegir les seves pertinences de possibles danys.

Ara bé, que passa amb els desperfectes o danys per l’ús ordinari de l’habitatge llogat. Aquí ve la problemàtica.

L’arrendatària ha de fer-se càrrec de tots aquells danys o desperfectes que aquesta o les seves visites causin a l’habitatge com por ser, per exemple, el trencament d’un vidre. Són responsabilitat d’aquesta, també, les petites despeses per l’ús quotidià de l’habitatge com poden ser el canvi d’una bombeta, la reparació de la cadena del vàter, la corretja de la persiana… També els danys per sobrecàrrega a la xarxa elèctrica pel mal ús.

Per altra banda, la propietària ha de mantenir, en tot moment, l’habitatge en condicions d’habitabilitat, realitzant les actuacions necessàries perquè això sigui així, excepte si el deteriorament es causat pel mal ús o dany intencionat de l’arrendatària. Ha de fer-se càrrec de les averies més grosses com pot ser una avaria de la caldera. Només s’eximeix de responsabilitat quan l’avaria es molt petita o si es demostra que la culpa ha sigut de l’arrendatària.

Per tant, es responsabilitat del propietari, la renovació o substitució parcial dels conductes d’aigua o desguàs, el manteniment i conservació del sostre, terra o parets, la substitució o reparació de la caldera i la reparació de les averies dels electrodomèstics que estiguin inclosos a l’habitatge.

Des de Gabinet Anoia Grup, us recomanem que, tant si sou la part propietària com si sou la part arrendatària us deixeu assessorar per professionals i, sobretot, és molt important confeccionar un bon contracte de lloguer tenint en compte la legislació vigent.

Traducir
× En que et podem ajudar?