Els contractes de lloguer vigents des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024 que es revisin, no podran incrementar el seu valor més d’un 3%, tal i com preveu el Reial Decret aprovat pel Govern el passat mes de març per donar resposta a les conseqüències econòmiques i social de la guerra d’Ucraïna y que queda recollida en la disposició final sexta de la Llei d’Habitatge.

Aquesta mesura també es aplicable en el cas que el propietari de l’immoble llogat sigui un gran tenidor.

La Llei de l’Habitatge també introdueix un manament a l’Institut Nacional d’estadística (INE) per a que defineixi, abans del 31 de desembre de 2024, un nou índex de referència per l’actualització anual dels contracte d’arrendament d’habitatge.

A partir de l’1 de gener de 2024, també es posarà en marxa una millora de l’IRPF per estimular el lloguer de l’habitatge habitual a preus assequibles, a través de la modificació de la reducció del rendiment net del lloguer de l’habitatge habitual. S’estableix, doncs, un percentatge de reducció del 50% (fins ara era del 60%), que podrà incrementar-se en funció de determinats criteris com poden ser que l’habitatge es trobi en una zona considerada tensionada.

Com sempre, a Gabinet Anoia Grup estem a la vostra disposició per qualsevol gestió o dubte que pugueu necessitar i per oferir, en tot moment, el millor assessorament per part dels nostres professionals

Traducir
× En que et podem ajudar?