Tal i com preveu la Llei 11/2023 del 8 de maig, des del passat 9 de novembre, ja es poden realitzar diferents gestions davant notari de forma completament telemàtica. Entre d’altres novetats, hi ha la possibilitat d’adquirir còpies digitals autoritzades de documents en custòdia de la notaria previs a la seva aprovació. Estableix, doncs, la possibilitat de que els notaris puguin tramitar contractes, constituir societats o nomenar administradors, entre d’altres, de forma telemàtica.

És per aquest motiu que el Consell General de Notaries ha posat a disposició dels ciutadans el nou sistema digital a través del “Portal Notarial del Ciudadano” que permet que els usuaris puguin sol·licitar a les seves notaries còpies digitals autoritzades d’escriptures passades prèvies a l’aprovació d’aquesta llei, entre d’altres gestions. Aquest servei que s’ha instaurat per llei, està disponible en totes les notaries del país i els tràmits es poden formalitzar mitjançant videoconferència, cosa que facilita les gestions, entre d’altres, als autònoms i empresaris.

Els notaris enviaran còpia telemàtica de qualsevol gestió telemàtica, a banda de les còpies simples electròniques que ja existien.

Amb aquests sistema, els ciutadans podran accedir a diferents funcions com triar online el notari que vulguin, localitzar al notari que tingui la còpia de les escriptures per demanar-ne una còpia, examinar i intercanviar documentació necessària amb anterioritat a la signatura de l’escriptura pública…

Una de les gestions que es podrà fer de forma telemàtica serà la creació de societats mercantils sempre i quan el capital que es constitueixi sigui mitjançant aportació dinerària, en el cas que el capital que s’aporti sigui mitjançant un immoble, per exemple, en aquest cas, la constitució s’haurà de continuar fent de forma presencial. Igualment en el cas d’augment de capital, si és en forma dinerària es podrà fer de forma online.

En el següent enllaç podeu accedir al “Portal Notarial del Ciudadano“: https://www.portalnotarial.es/portal/web/guest/portal-notarial-del-ciudadano

Com sempre, a Gabinet Anoia Grup estem a la vostra disposició per qualsevol gestió que pugueu necessitar i per oferir en tot moment el millor assessorament per part dels nostres professionals.

 

 

 

Traducir
× En que et podem ajudar?