A principis del mes passat el Govern català va aprovar un Informe per el desenvolupament i regulació del lloguer d’habitacions d’un pis destinat a habitatge propi pel propietari.

 

El Govern treballa perquè abans de finalitzar l’any 2017 estigui aprovat el Decret de Reglament de Turisme.

Què és la llar compartida?

L’informe  preveu la creació de la “Llar compartida” com una nova modalitat d’oferta turística de lloguer feta per un particular i, per tant, no professional. Es crea la figura de “l’amfitrió” qui compartirà la seva llar – domicili habitual- per períodes de curta durada.

Quins requisits són necessaris per aquest tipus de lloguer?

  1. Qui anunciï el pis haurà d’estar empadronat a l’habitatge.
  2. L’Habitatge haurà de disposar de cèdula d’habitabilitat.
  3. L’anunci haurà d’indicar una oferta màxima de places – mai podrà ser superior a les indicades a la cèdula d’habitabilitat-
  4. Haurà d’estar inscrit al Registre Oficial que es crearà a aquests efectes.
  5. Haurà de presentar una declaració responsable davant l’Administració.

Quina és la regulació del lloguer vacacional a les diferents comunitats autònomes?

El Govern estatal va cedir la regulació dels arrendaments vacacionals a les diferents Comunitats Autònomes. Algunes han procedit a la seva regulació. D’altres han restringit aquesta forma de lloguer i han començat a multar a propietaris que realitzen aquests tipus de lloguers.

Així doncs i, entre d’altres:

Aragó:  A dia d’avui es prohibeix l’arrendament per habitacions.

Balears: No es permet de moment l’arrendament d’habitatges ubicats en comunitats de propietaris.

Catalunya: Existeix la Taxa Turística – l’impost sobre pernoctacions-. Si la comunitat de propietaris disposa d’Estatuts degudament inscrits en el Registre de la Propietat que prohibeixin aquesta activitat, no es podrà desenvolupar.

País Basc: Actualment la regulació turística no permet l’explotació de l’habitatge particular. Malgrat aquest fet, sembla esser que s’està treballant en la redacció d’una nova llei d’arrendaments turístics.

Com es pot observar, la regulació de l’habitatge habitual d’un determinat propietari per destinar-lo a lloguer turístic, és un fenomen social que no té una normativa gaire consolidada a les diferents Comunitats Autònomes. Seria doncs desitjable que la legislació s’adaptés a la realitat social i econòmica mitjançant una regulació adaptada a aquesta realitat, com a mitjà de protecció tant dels propietaris com dels arrendataris.

 

 

 

 

Font: www.cpubcn.com

Traducir
× En que et podem ajudar?