S’obre un nou plaç per realitzar la inscripció prèvia per accedir a la 3a convocatòria de l’ajuda pels afectes de la COVID-19 finançada pel Govern d’Espanya a través de l’ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre (https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=914097)
Aquests ajuts estan destinats a reduïr l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19.

Aquesta tercera convocatòria incorpora les següents modificacions:

– Ampliació de l’ambit temporal dels deutes subvencionables en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre.
– Es consideren com a deutes les despeses fixes tant si estan pagades com si no, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s’hagin generat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setmbre de 2021 i provinguin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Els requisits dels ajuts d’aquesta línia que permeten la concessió són:

– que les persones sol·licitants siguin treballadors i treballadores autònoms i empreses amb seu social a la comunitat autònoma corresponent
– que el volum d’operacions anual de l’exercici 2020 dels quals hagi caigut un mínim del 30 % a l’exercici 2020 respecte de l’exercici 2019, en cas de règim d’estimació directa
– que, en tots els casos, tinguin deutes amb proveïdors, creditors financers i no financers, i deutes relatius a costos fixos. Aquestes obligacions s’han d’haver generat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i han de procedir de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

EL plaç d’inscripció per aquesta nova convocatòria és de les 09:00 hores del dia 12 de novembre fins el dia 19 de novembre de 2021 a les 14:00 hores.

Per més informació: https://canalempresa.gencat.cat/es/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajudes-directes-autonoms-empreses-rdl-5-2021/index.html

Cada cas és diferent, a Gabinet Anoia Grup podem ajudar-te a estudiar el teu cas i mirar si compleixes els requisits.

Traducir
× En que et podem ajudar?