Nova pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre de 2021

S’han publicat les noves mesures al Reial decret llei 11/2021 de 27 de maig el qual inclou la nova pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre de 2021:

Els expedients de regulació temporal d’ocupació vigents a la data d’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, basats en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, es prorrogaran automàticament fins al 30 de setembre de 2021.

S’entenen prorrogats els ERTO per a sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d’activitat:

Aquests sectors, indicats en la llista de codis CNAE, tindran exoneracions diferents en els casos de treballadors en suspensió d’ocupació enfront dels quals s’activin en un context de major recuperació que en mesos anteriors. Amb l’objectiu d’incentivar l’activació d’ocupació,en aquesta ocasió s’inclouen unes exoneracions majors per als casos dels treballadors que es reincorporin a l’activitat: del 95% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 85% per a les quals tenen 50 o més en els mesos de juny, juliol, agost i setembre. Quan es mantingui als treballadors suspesos, hi haurà una exoneració del 85% al juny, juliol i agost i del 70% al setembre si l’empresa té menys de 50 treballadores. En el cas de comptar amb 50 treballadors o més, les exoneracions seran del 75% al juny, juliol i agosti del 60% al setembre.

En aquesta llista s’inclouen tres nous sectors:

  • 1419 – Confecció d’altres peces de vestir i accessoris –
  • 4637 – Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies –
  • 7420 – Activitats de fotografia –.

I en surten cinc:

  • 1811 – Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes –
  • 2670 – Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic –
  • 4741 – Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats –
  • 5122 – Transport espacial– i 7734 – Lloguer de mitjans de navegació–.

 

S’entenen prorrogats els ERTO per impediment o limitació en el desenvolupament de l’activitat autoritzats:

Els ERTO per impediment o limitació de la seva activitat es veuran prorrogats amb un nou esquema d’exoneracions: si l’empresa té menys de 50 treballadors, serà del 85% al juny i juliol, i del 75% a l’agost i setembre. Si l’empresa té 50 treballadors o més, l’exempció serà del 75% al juny i juliol i del 65% a l’agost i setembre.

D’altra banda, les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en els pròxims quatre mesos en algun dels seus centres de treball a conseqüència de les restriccions administratives per a lluitar contra la pandèmia podran sol·licitar un ERTO d’impediment. Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 30 de setembre 2021, que serà del 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més.

Traducir
× En que et podem ajudar?