El Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes amb competències transferides en aquesta matèria s’han compromès a col·laborar amb el pla d’urgència aprovat pel Consell General del Poder Judicial per fer front al previsible augment de litigis en relació amb les clàusules sòl com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre del 2016.

 

Així ho han expressat els representants d’aquestes administracions aquesta setmana durant la reunió de la comissió de coordinació CGPJ-Justícia-CCAA que es va celebrat a la seu de l’òrgan dels jutges per tractar el pla d’urgència aprovat el passat mes de maig per la Comissió Permanent i que es posarà en marxa immediatament, data en la que serà efectiva l’especialització de 54 jutjats de primera instància en matèria de litigis relacionats amb les condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries on el prestatari sigui una persona física.

Mantenir el temps de resposta

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha explicat que l’objectiu de l’especialització d’un Jutjat per província és aconseguir resoldre els litigis que es plantegin en relació amb les clàusules sòl sense que es vegi afectat el temps de resposta que actualment estan donant els jutjats de primera instància als assumptes per als quals són competents, que se situa en la mitjana europea.

L’especialització, ha afegit Lesmes, també garanteix la uniformitat en la resposta que rebin els ciutadans a les seves demandes i, per tant, més seguretat jurídica.

El president del poder judicial ha assenyalat, a més, que la solució plantejada pel CGPJ es caracteritza per la seva flexibilitat, de manera que les mesures de reforç es podran adaptar a les circumstàncies que es plantegen en cada moment, i ha insistit en la necessitat de coordinar esforços en un sistema de Justícia complex com l’espanyol, en què les competències estan distribuïdes entre el Consell, el Ministeri i les comunitats autònomes.

Avaluació mensual

El pla serà sotmès a avaluacions mensuals, per anar coneixent l’entrada d’assumptes en els jutjats i, en conseqüència, quines mesures de reforç concretes es necessiten en cada cas. La comissió de coordinació tornarà a reunir-se el proper mes de setembre.

Algunes comunitats autònomes ja han acordat el necessari per dotar de mitjans als jutjats especialitzats del seu territori, mentre que altres ho aniran fent en funció de la càrrega de treball que es vagi registrant.

Per la seva banda, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha assegurat que el seu departament nomenarà tants lletrats de l’Administració de Justícia com siguin necessaris per a aquests jutjats, sempre que la càrrega de treball ho justifiqui.

Demaneu informació a Gabinet Anoia, segur que us podem ajudar en la informació, tramitació o litigi si es dona es cas amb la vostra hipoteca i la vostra clàusula sol.

Traducir
× En que et podem ajudar?