Les persones en atur contractades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) cobraran, com a mínim, mil euros mensuals.

Això és possible perquè s’ha prorrogat l’acord signat l’any 2016 per la Generalitat amb els sindicats UGT i CCOO, i les entitats municipalistes FMC i AMC.

El programa Treball i Formació és una política activa d’ocupació que s’adreça a les persones en atur que han exhaurit la prestació i/o el subsidi d’atur.

L’objectiu és capacitar la persona d’experiència laboral i formació a través d’una contractació per portar a terme actuacions de caràcter temporal d’interès general i social.

Polítiques d’ocupació

D’altra banda, aquest any el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) gestionarà 331.000.000 d’euros destinats a polítiques d’ocupació que beneficiaran al voltant de 240.000 persones en situació d’atur, el que cobrirà la pràctica totalitat de la demanda.

Es prioritzaran els col·lectius que tenen més dificultats per trobar feina: persones joves; dones; majors de 45 anys; persones en atur de llarga durada; persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania; i persones amb discapacitat.

Traducir
× En que et podem ajudar?