Segons l’article 31 de l’Estatut dels Treballadors, el treballador té dret, independentment del sector o conveni que tingui, a dues gratificacions extraordinàries a l’any, normalment per Nadal, que és obligatòria, i l’altra lliure en funció del conveni. Però l’empresa pot prorratejar aquestes pagues extres, cobrant una mica més a final de cada mes. Però a qui li interessa més el prorrateig, al treballador o a l’empresa?

El primer que hem de tenir clar és que la quantia del sou d’una forma o d’una altra no varia. El treballador ha de cobrar la mateixa quantitat, tant si ho cobra en 12 mensualitats com si ho fa en 14. Abans de posar en pràctica el prorrateig, cal assegurar que el conveni col·lectiu al qual s’acull la nostra empresa no ho prohibeix. El treballador ha d’estar informat i d’acord a l’hora de rebre les pagues prorratejades.

Avantatges del prorrateig de pagues per a l’empresa i treballador
Per a les empreses que tenen menys empleats, suposa una tresoreria més lineal, de manera que és més senzill per a elles fer la previsió de les despeses sense haver d’afrontar dos pics en cada un dels moments de l’any on toca abonar les pagues extres.

Per contra, per a les empreses més grans, les pagues extres es poden convertir en un recurs de tresoreria amb el qual jugar, realitzar alguna inversió o finançar alguna de les necessitats de l’empresa a cost zero. Això sí, ha de tenir la solvència necessària per abonar les pagues dobles arribat el moment. La “guardiola de les pagues”, per dir-ho d’alguna manera, suposa una oportunitat que moltes companyies no deixen passar per alt.

 

Per als treballadors, en teoria, tant se val, perquè cobren la mateixa quantitat. Els defensors de les 14 pagues esgrimeixen l’argument de l’alegria que suposa cobrar el doble un mes, sobretot en èpoques com l’estiu o Nadal, que solen ser de forta despesa per a les vacances i les festes.

També hi ha un aspecte psicològic a tenir en compte. Quan s’està negociant el salari en una oferta, el brut mensual en 12 pagues pot semblar superior. Posem un exemple d’un salari brut anual de 18.000 euros. A l’hora de negociar la incorporació d’un treballador, s’està oferint un sou de 1.500 euros bruts mensuals que quedarà en 1.285 en el cas de tenir 14 pagues. El salari és el mateix, però en aquest cas sembla que el lloc és més atractiu de la primera manera.

També es pot donar la volta a aquest argument; per exemple, un treballador que prefereix les 14 pagues demostra que no té l’actitud necessària per estalviar mes a mes, per tenir els recursos necessaris a l’estiu o Nadal, per afrontar l’extra de despesa. També que el treballador probablement no tindrà res estalviat al banc, ja que d’una altra manera ja tindria el matalàs necessari per afrontar aquestes despeses.

Si es cobra la paga prorratejada, podem anar anticipant pagaments de regals o altres extres sense haver d’esperar a l’últim moment per pagar. Es pot afrontar el pagament de l’allotjament de vacances o el viatge que volem fer perquè ja tenim els diners a la nostra butxaca, mentre que de l’altra manera en moltes ocasions el treballador ha d’acudir a un préstec, amb les despeses de gestió i finançament que això suposa.

Inconvenients de les pagues extra prorratejades

El principal inconvenient de les pagues extra el tenim en cas de conflictes entre empresa i treballador. En cas d’acomiadament o de tancament de l’empresa, a l’hora de calcular la liquidació, les pagues extres són sempre un serrell pendent. És cert que el muntant de la liquidació és més elevat, en incloure les quantitats pendents per les pagues dels mesos, però no és menys cert que moltes vegades es produeixen errors que passen desapercebuts pels treballadors en els càlculs de les esmentades liquidacions precisament en aquest concepte d’abonaments pendents de pagues.

En el càlcul de la base de la Seguretat Social ja s’inclouen les pagues porrateadas, no així l’IRPF, raó per la qual l’import de la paga extra de vegades és superior al salari normal. A la paga extra el que no s’inclouran seran alguns plusos que es cobren en funció del lloc de treball, encara que aquí cal remetre al conveni col·lectiu per veure quines entren i quines no dins de la percepció de la paga extra.

La veritat és que les pagues extres tenen molta tradició a Espanya, però no tanta en altres països del nostre entorn. Entre empreses i treballadors hi ha defensors de les dues opcions, 12 o 14 pagues, però la veritat és que per al treballador és més beneficiós si s’abona el salari amb les pagues prorratejades.

Si us cal cap més informació o voleu fer-nos alguna consulta ja sabeu que a Gabinet Anoia estem per ajudar-vos en tot el que us calgui.

Que passeu unes bones vacances d’estiu!

Traducir
× En que et podem ajudar?