Com fer una reclamació?

La nostra percepció com a professionals és que de vegades, hi ha cert desconeixement en la reclamació dels seus drets després de patir algun dany.

Així avui des de Gabinet Anoia volem indicar-li com reclamar una indemnització per danys i perjudicis perquè aquest no s’allargui massa.

Abans de res el primer que ha de diferenciar és l’entorn en el qual es produeixi la seva situació i a continuació trobar el responsable.

Si es tracta d’una negligència professional, la responsable serà l’entitat asseguradora del professional.

Si parlem d’un accident de tràfic serà l’ asseguradora del vehicle; així com l’empresa responsable si ens succeís dins la mateixa- per exemple en un centre comercial.

 

En aquest cas el denunciant té gairebé totes les possibilitats de guanyar, ja que les companyies asseguradores són solvents i paguen amb rapidesa.

 

INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS

Quan parlem de sol·licitar indemnitzacions, aquestes poden ser sobre la base d’un o diversos preceptes.

I en aquest cas el seu dret per adquirir una indemnització per danys i perjudicis ha de tenir lloc tant si té un vincle o no amb el causant del dany.

Per això el dret espanyol distingeix entre la Responsabilitat Civil Contractual: quan aquest dany és produït com a conseqüència d’algun incompliment contractual, i la Responsabilitat Extracontractual: quan no existeix una relació entre el causant del dany i el perjudicat.

FULL DE RECLAMACIONS

És aquell instrument mitjançant el qual pot defensar els seus interessos com a consumidor. Així mateix a través del full de reclamacions pot fer arribar a l’Administració la seva insatisfacció sobre el producte o servei d’una empresa.

D’aquesta manera estarà denunciant una suposada infracció o – si ho desitja- anar més lluny i reclamar a l’empresa la restauració del problema així com una indemnització per danys i perjudicis.

Totes les persones físiques i jurídiques que prestin qualsevol servei estan obligades a tenir a la seva disposició un full de reclamacions, en cas que es neguessin a lliurar-les-hi o no tinguessin, estarien incomplint la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, la qual cosa comportaria una sanció.

Si aquesta situació donés, pot acudir a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) i denunciar la situació o fins i tot avisar a la policia per estendre acta de la situació i procedir a la denúncia contra l’establiment.

Així doncs és important que com a ciutadà i consumidor faci valer els seus drets, sent l’ideal per a aquestes situacions guardar cada prova (factura, tiquet, fullet publicitari) etc.

Per acabar, és molt important que emprengui accions legals al més aviat possible ja que a mesura que passi el temps serà més difícil comptar amb proves que recolzin la seva situació, explicant a més que el termini que ens dóna la llei per reclamar és breu.

Si desitja rebre més informació sobre com emprendre mesures legals, o travessa per una situació delicada, no dubti a contactar el nostre bufet d’advocats.

Traducir
× En que et podem ajudar?