El passat dia 15 de febrer de 2023 es va publicar al BOE la pujada del Salari Mínim Interprofessional.

El nou SMI suposa una pujada del 8% sobre el salari mínim actual, de tal forma que el salari mínim per qualsevol activitat d’agricultura, indústria i / o serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 36 euros / dia o 1.080 euros / mes, segons el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Aquest reial decret tindrà efectes durant el periode comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023, procedint, en conseqüència, a l’abonament del salari minim amb efectes de l’1 de gener de 2023.

 

 

En aquest enllaç podeu trobar l’ordre completa: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-3982

 

Com sempre, a Gabinet Anoia Grup, estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte que pugueu tenir.

 

Traducir
× En que et podem ajudar?