A continuació hi trobareu la informació sobre les noves subvencions per a la contractació de personal indefinit o en pràctiques durant 12 mesos:

 

Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys:

  • Contractes indefinits a temps complet.

 

  • Subvenció màxima de 12 mesos per a contractes indefinits a jornada completa. Per contractar a persones desocupades de 30 anys i més, inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball, que compleixin com a mínim, un dels següents requisits:

– Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada (12 mesos en un període de 18).
– Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.

  • La selecció de les persones destinatàries la realitzarà la persona o entitat beneficiària mitjançant una oferta d’ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya o pot utilitzar qualsevol altre mitjà de selecció que consideri adient.

 

  • La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros ( SMI + despeses Seguretat Social ). El període subvencionable anirà en funció de la data de subscripció del contracte i de la de finalització del programa ( 21/12/2022 ), que com a màxim serà de 12 mesos.

 

 • El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de maig de 2022, a les 15:00 hores.

 

Subvencions per a la contractació laboral de persones de 16 a 30 anys:

  • Contractes indefinits a temps complet.

 

  • Persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, i han de complir els requisits específics següents:

   – Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades.

    

  • Les entitats beneficiàries poden cercar i seleccionar la persona treballadora destinatària de l’ajut mitjançant una oferta d’ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat o mitjançant els seus recursos propis.

 

  • La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros ( SMI + despeses Seguretat Social ).

 

 • Les accions subvencionables són per a contractes celebrats fins al 28 de febrer de 2022.

 

Subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur:

  • Contractes amb durada mínima de 12 mesos i a temps complert.

 

  • Persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, i han de complir els requisits específics següents:

– Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades.
– Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional.

 

 • Les entitats beneficiàries poden cercar i seleccionar la persona treballadora destinatària de l’ajut mitjançant una oferta d’ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat o mitjançant els seus recursos propis.

 

 

 

 • La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros ( SMI + despeses Segureta Social ).

 

 

 

 • Les accions subvencionables són per a contractes celebrats fins al 28 de febrer de 2022.

 

 

Com sempre, Gabinet Anoia Grup està a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte que tingueu sobre aquestes subvencions o sobre la forma de tramitar-les.

Traducir
× En que et podem ajudar?