Justícia ha iniciat l’engegada en el Tribunal Suprem del sistema que permet la tramitació electrònica dels procediments judicials.

Per ara, funciona ja en les tres seccions de la Sala social en la qual desenvolupen la seva activitat 96 usuaris. El sistema s’estendrà de forma progressiva a la resta d’òrgans jurisdiccionals del Tribunal Suprem.

Aquesta actuació constitueix la primera fita clau de la Fase III del pla d’implantació de Justícia digital que està duent a terme el Ministeri aquest any. Gràcies a aquest sistema, a més de les comunicacions amb els professionals, la signatura i consulta de documents són íntegrament digitals i es dota de majors garanties a tots els actes jurídics.

L’engegada de Justícia digital en el Tribunal Suprem ha vingut precedida d’una intensa activitat preparatòria que ha inclòs actuacions organitzatives com l’elaboració d’un Manual de Tramitació que adequa els processos a les eines tecnològiques per donar suport a l’expedient judicial electrònic i actuacions tecnològiques, entre les quals destaca el desplegament de la nova versió del sistema de gestió processal Minerva que permet la tramitació electrònica.

D’altra banda, s’han distribuït targetes criptogràfiques i certificats de pseudònim als usuaris encarregats de signar electrònicament els documents. A més, per facilitar la mobilitat en el lloc de treball al llarg d’aquest mes es posarà a la disposició dels magistrats i lletrats de l’Administració de Justícia de la Sala Social l’equipament i els accessoris que permetin accedir a les eines corporatives per a l’acompliment de l’activitat des de qualsevol ubicació.

Pel que es refereix a la formació i suport als usuaris, Justícia ha impartit formació específica en el maneig de les noves eines i ha reforçat el personal que presta aquests serveis de forma presencial en el Tribunal Suprem. Així mateix, l’equip tecnològic de suport del Ministeri de Justícia gestionarà les incidències que no es puguin resoldre a la seu per assegurar el funcionament estable del nou sistema de gestió i tramitació electrònica.

Traducir
× En que et podem ajudar?