Per què no m’ha tornat Hisenda encara?

Per què no m’ha tornat Hisenda encara?
Cal recordar que confirmar l’esborrany és la forma més ràpida de rebre els diners, encara que abans de donar el clic dels experts fiscalistes sempre recomanen revisar les dades, especialment les nostres circumstàncies personals, ja que per omissió ens poden fer perdre diners. És el cas de si tenim dret a la deducció per adquisició de compra d’habitatge, o lloguer